امتیاز انحصاری سوئد اکس در ایران

امتیاز انحصاری سوئد اکس در ایران

شرکت سوئدی سوئد ورکز با مدیریت مهندس مجید احمدیان تنها دارنده مجوز برگزاری آزمون‌های رسمی‌ زبان سوئدی سوئداکس در ایران به صورت انحصاری و بدون محدودیت زمانی‌ می‌باشد. هر گونه ادعا بر خلاف این امر پیگرد قانونی خواهد داشت.  

هر نوع استفاده از نام، لوگو و یا دیگر مدارک مربوط به سوئد اکس در ایران می‌بایست با مجوز کتبی‌ از دفتر سوئد ورکز بوده و و در این وب سایت درج شده باشد.

امتیاز انحصاری سوئد اکس در ایران
Shares
Share This