امتیاز انحصاری سوئد اکس در ایران

امتیاز انحصاری سوئد اکس در ایران

شرکت سوئدی سوئد ورکز با مدیریت مهندس مجید احمدیان تنها دارنده مجوز برگزاری آزمون‌های رسمی‌ زبان سوئدی سوئداکس در ایران به صورت انحصاری و بدون محدودیت زمانی‌ می‌باشد. هر گونه ادعا بر خلاف این امر پیگرد قانونی خواهد داشت. از تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷ (اول تیر ۱۳۹۶) موسسه حقوقی گواه در تهران نماینده رسمی‌ و محافظ حقوق شرکت سوئد ورکز و سوئد اکس ایران می‌باشد. 

هر نوع استفاده از نام، لوگو و یا دیگر مدارک مربوط به سوئد اکس در ایران می‌بایست با مجوز کتبی‌ از دفتر سوئد ورکز بوده و و در این وب سایت درج شده باشد.

Shares
Share This