Nordic Exhibition in Tehran, June 7-16, 2015

Nordic Exhibition in Tehran, June 7-16, 2015

نمایشگاه مشترک نوردیک از تاریخ 17 الی 26 خرداد در محل  خانه هنرمندان ایران در تهران برگزارگردید. این نمایشگاه  توسط سفارت های کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد در تهران با همکاری خانه هنرمندان ایران و حمایت مالی تعدادی از شرکتهای داخلی‌ و خارجی‌ برگزار گردید. هر...