Det första Swedex certifikatet någonsin i Iran tilldelades Dr. Mehrdad Alizadeh.

Det första Swedex certifikatet någonsin i Iran tilldelades Dr. Mehrdad Alizadeh.

اولین مدرک زبان سوئدی در ایران به دکتر مهرداد علیزاده اهدا شد. نخستین دوره آزمون زبان سوئدی سوئداکس با شرکت چندتن از هم میهنان، ۱۷ اردیبهشت  سال جاری در محل سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار گردید. در این دوره آقای مهرداد علیزاده که از زبان آموزان مؤسسه گات...
Nästa testtillfälle i Tehran, 21 januari 2016

Nästa testtillfälle i Tehran, 21 januari 2016

برگزاری سومین دوره آزمون‌ زبان سوئدی در ایران، با همکاری و مجوز سازمان سنجش و آموزش کشور تاریخ برگزاری آزمون: یکم بهمن ماه ۹۴ این آزمون‌در محل سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار میگردد. دور پیشین این آزمونها با موفقیت برگزار گردید که به همین دلیل دست اندرکاران و مجری...