Swedex i Tehran, den 15 mars 2017

Swedex i Tehran, den 15 mars 2017

آزمون سوئد اکس برای باری دیگر در تهران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ در محل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید. از تیم اجرایی و دست اندر کاران هماهنگی‌ و اجرا سپاسگزاریم. Swedex prov arrangerades i Teheran under ordnade former den 15 mars 2017. Vi tackar alla som har hjälpt...