Swedex i Tehran, den 15 mars 2017

Swedex i Tehran, den 15 mars 2017

آزمون سوئد اکس برای باری دیگر در تهران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ در محل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید. از تیم اجرایی و دست اندر کاران هماهنگی‌ و اجرا سپاسگزاریم. Swedex prov arrangerades i Teheran under ordnade former den 15 mars 2017. Vi tackar alla som har hjälpt...
Swedex prov i Teheran, september 2016

Swedex prov i Teheran, september 2016

September 5,  2016 Swedex prova arrangerades för fjärde gången i Teheran under ordnade former. Provet ägde rum i testlokaler hos myndigheten för internationella språktester NOET.   ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ چهارمین دوره آزمون‌های رسمی‌ زبان سوئدی در سازمان سنجش آموزش کشور در...