Swedex i Tehran, den 15 mars 2017

Swedex i Tehran, den 15 mars 2017

آزمون سوئد اکس برای باری دیگر در تهران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ در محل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید. از تیم اجرایی و دست اندر کاران هماهنگی‌ و اجرا سپاسگزاریم. Swedex prov arrangerades i Teheran under ordnade former den 15 mars 2017. Vi tackar alla som har hjälpt...
Swedex prov i Teheran, september 2016

Swedex prov i Teheran, september 2016

September 5,  2016 Swedex prova arrangerades för fjärde gången i Teheran under ordnade former. Provet ägde rum i testlokaler hos myndigheten för internationella språktester NOET.   ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ چهارمین دوره آزمون‌های رسمی‌ زبان سوئدی در سازمان سنجش آموزش کشور در...
Swedex deltagarna i Tehran fick besök av Sveriges ambassad

Swedex deltagarna i Tehran fick besök av Sveriges ambassad

اول بهمن ۱۳۹۴ – تهران سومین دوره آزمون بین المللی زبان سوئدی در تهران برگزار گردید. شایان ذکر است که دبیر اول سفارت سوئد در تهران، آقای پر لینر (Per Linner) نیز با حضور در محل آزمون واقع در سازمان سنجش از چگونگی‌ روند برگزاری آزمون کسب اطلاع نموده و همچنین با...