برگزاری سومین دوره آزمون‌ زبان سوئدی در ایران، با همکاری و مجوز سازمان سنجش و آموزش کشور

تاریخ برگزاری آزمون: یکم بهمن ماه ۹۴

این آزمون‌در محل سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار میگردد. دور پیشین این آزمونها با موفقیت برگزار گردید که به همین دلیل دست اندرکاران و مجری برگزاری آزمون‌ها را بر آن‌ داشت تا با فاصله زمانی‌ مناسب و همچنین بدون تغییر در برنامه، نسبت به برگزاری این آزمون اقدام نمایند. شایان ذکر است که این آزمون‌ها زیر نظر سازمان سنجش و آموزش کشور و توسط شرکت سوئد ورکز برگزار میگردد. جهت نام نویسی، اینجا کلیک کنید.


Shares
Share This