آزمون‌های زبان سوئدی برای دومین بار در کشور برگزار میگردد.

این آزمون‌ها در تاریخ نهم مهرماه در محل سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار میگردد. دور پیشین این آزمونها با موفقیت برگزار گردید که به همین دلیل دست اندرکاران و مجری برگزاری آزمون‌ها را بر آن‌ داشت تا با فاصله زمانی‌ مناسب و همچنین بدون تغییر در برنامه، نسبت به برگزاری این آزمون اقدام نمایند. شایان ذکر است که این آزمون‌ها زیر نظر سازمان سنجش و آموزش کشور و توسط شرکت سوئد ورکز برگزار میگردد. جهت نام نویسی، اینجا کلیک کنید.


Shares
Share This