سوئداکس ایران

 Swedex –  Swedish Examinations

آزمون‌های بین‌المللی زبان سوئدی (سوئداِکس) با مجوز رسمی‌ از ارگان‌های دولتی دو کشور سوئد و ایران در ایران برگزار میشود.

آزمون‌ها بر اساس چهارچوب جامع شوراي اروپا، به عنوان مرجع و مقياس سنجش دانش زبان سوئدي شناخته شده و صرف نظر از اينكه چگونه زبان سوئدي را فراگرفته‌ايد، دانش زبان سوئدي شما را در هر چهار مهارت گويش، شنيدار، خواندن و نوشتن مي‌سنجد.

مدرک معتبر سوئداِکس نزد دولت و تمامي شركت‌ها و موسسات سوئدي مورد تأييد بوده و امتياز بزرگي در فرآيندهاي مهاجرت، استخدام و پذيرش دانشجويي به حساب مي‌آيد. آزمون‌ها زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور ایران در محل این سازمان برگزار شده و برای تصحیح و صدور مدرک به دفتر مرکزی سوئداِکس در شهر گوتنبرگ در سوئد فرستاده میشود. صاحب امتیاز انحصاری برگزاری آزمون‌ها در ایران شرکت سوئدی سوئد ورکز Swedworks است.

این وب سایت جهت اطلاع رسانی در زمینه این آزمون ها، تاریخ و چگونگی‌ برگزاری آنها در ایران، روش ثبت نام و دیگر اطلاعات مربوطه ایجاد شده است. کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت Swedworks بوده و مسئولیت محتوا و به روز رسانی این وبسایت نیز به عهده این شرکت می‌باشد. اغلب اطلاعات این وب سایت ترجمه مستقیم از وب سایت www.swedex.info می‌باشد.

اطلاعات بیشتر:

 سازمان سنجش آموزش کشور ایران

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر مورد سوئد اکس ایران

 اطلاعات در مورد سوئد اکس ایران در وب سایت سوئد اکس مرکزی در شهر گوتنبرگ سوئد

مراکز معتبر سوئد اکس در اطراف دنیا

شرکت سوئد ورکز مرکز جدید سوئد اکس

ایران سوئد اکس را به رسمیت شناخت

اطلاعات در مورد سوئداِکس به زبان سوئدی یا انگلیسی‌

شرکت سوئد ورکز

 

 

 

 

Swedex examinations in Iran for the first time

Swedex is a unique, internationally viable Swedish language exam designed by Folkuniversitetet. Anyone whose mother tongue is not Swedish may take the exam, which relates to the Common European Framework of Reference for Languages, the European Council’s level scale for language learning.

Swedex in Iran

Swedex was recognized by the Iranian authority “THE NATIONAL ORGANIZATION FOR EDUCATIONAL TESTING” — NOET — (Persian: Sazmané Sanjeshé Amuzeshé Keshvar), responsible for international language exams in Iran. The authorization was given to the Swedish company Swedworks International which is a certified test center for Swedex. The tests will be arranged under the supervision of NOET’s personnel.

The website swedex.ir is the information channel for the Iranian people about Swedex examinations in Iran. Swedworks AB has the responsibility for the operation and content of this website.

For more:

-About Swedex in English or Swedish :www.swedex.info

-Folkuniversitetet (Swedex) announcement about Swedworks International

NOET (Sazmané Sanjeshé Amuzeshé Keshvar) announcement about Swedex in Iran

-Swedworks AB www.swedworks.se

 

 

 

Swedex tester arrangeras för första gången i Iran

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet.

Testet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. Läs mer om Swedex

Swedex i Iran

Swedex erkändes av den iranska myndigheten ”THE NATIONAL ORGANIZATION FOR EDUCATIONAL TESTING” — NOET — (Persiska: Sazman Sanjeshé Amuzeshé Keshvar) som ansvarar för internationella språktester i Iran. Testerna kommer att arrangeras av det svenska företaget Swedworks AB som är godkänt testcenter för Swedex. Testerna utförs i samarbete med och under uppsyn av NOETs personal i myndighetens testlokaler.

Webbplatsen swedex.ir är informationskanalen för iranier om Swedex i Iran. Ansvarig utgivare är Swedworks AB.

 

Mer information:

-Om Swedex på svenska eller engelska www.swedex.info

-Swedex tillkännagivande om Swedworks 

NOETs tillkännagivande om Swedex i Iran

Swedworks hemsida

 

مهندس فرحناز نوری

مدیر امور هماهنگی‌ و برنامه ریزی

مهندس مجید احمدیان

مدیرعامل شرکت سوئد ورکز و مدیربرگزاری آزمونهای زبان سوئدی در ایران

مکان برگزاری آزمون در محل سازمان سنجش

مکان برگزاری آزمون در محل سازمان سنجش

p

امتیاز انحصاری سوئد اکس در ایران

شرکت سوئدی سوئد ورکز با مدیریت مهندس مجید احمدیان تنها دارنده مجوز برگزاری آزمون‌های سوئداکس در ایران به صورت انحصاری و بدون محدودیت زمانی‌ می‌باشد. هر گونه ادعا بر خلاف این امر پیگرد قانونی خواهد داشت.

p

محفوظیت حقوقی

مدارک، سوالات و دیگر اسناد مربوطه متعلق به موسسه فولک یونیورسیتتت، سوئد اکس و سوئد اکس ایران بوده و شامل حفاظت حقوقی میباشد. هر گونه کپی برداری و یا تکثیر غیر مجاز ممنوع است و پیگرد قانونی خواهد داشت.

دعوت به همکاری

از تمامی‌ موسسات معتبر آموزشی‌ زبان که دارای مجوز رسمی‌ آموزش از سازمان آموزش عالی‌ کشور میباشند دعوت به همکاری میگردد.

Shares
Share This